Phụ kiện cáp thép

Tăng đơ cáp inox

Palăng xích kéo tay - Lắc tay

Pa lăng xích kéo tay 20 tấn

Cáp thép chịu lực

Cáp thép 6×36

Palăng xích kéo tay - Lắc tay

Pa lăng xích kéo tay 2 tấn

Cáp thép chống xoắn

Cáp thép chống xoắn

Cáp thép chịu lực

Cáp lõi đay

Cáp thép chịu lực

Dây cáp thép 6×37

Cáp thép chịu lực

Cáp lõi thép

Palăng xích kéo tay - Lắc tay

Pa lăng xích kéo tay 3 tấn

Palăng xích kéo tay - Lắc tay

Pa lăng xích lắc tay 3 tấn

Palăng xích kéo tay - Lắc tay

Pa lăng xích kéo tay 5 tấn

Phụ kiện cáp thép

Tăng đơ cáp thép

Palăng xích kéo tay - Lắc tay

Pa lăng xích lắc tay 0,75 tấn

Cáp thép chống xoắn

Cáp thép chống xoắn 19×7

Palăng xích kéo tay - Lắc tay

Pa lăng xích kéo tay 10 tấn

Palăng xích kéo tay - Lắc tay

Pa lăng xích lắc tay 1,5 tấn

Palăng xích kéo tay - Lắc tay

Pa lăng xích lắc tay 6 tấn

Palăng xích kéo tay - Lắc tay

Pa lăng xích kéo tay 1 tấn

Cáp thép chống xoắn

Cáp thép chống xoắn 35×7

Cáp thép chịu lực

Cáp thép chịu lực